Wednesday, November 10, 2010

PEMULANGAN KARYA ZULKIFLI YUSOFF SEMPENA PAMERAN NEGARAKU-ZULKIFLI YUSOFF


21/10/2010 - Kerja-kerka pembungkusan dan penghantaran karya Zulkifli Yusoff sempena pameran solo beliau yang bertajuk Negaraku. Kepujian harus ditujukan kepada penyelaras kerja pembungkusan dan pemulangan karya ini iaitu En Azizi Othman dan pasukanya yang begitu komited menjayakan kerja ini sehingga selesai. Terima kasih juga kepada Kontarktor Pembungkusan - International Art Service kerana melakukan kerja dengan baik sekali.

No comments:

Post a Comment