Wednesday, December 9, 2009

PENGHAKIMAN CATAN MURALIS 1MALAYSIA

Chong Lai Tong sedang berbincang sesuatu dengan Ismail Mustam sambil diperhatikan Zulkifli Yusoff dan Ahmad Fuad.

Juri sedang tekun membuat penilaian.

5 juri yang berpengetahuan...

Pada 17.9.2009 yang lalu, bertempat di Auditorium BSLN seramai 5 juri menghakimi pertandingan Catan Muralis 1Malaysia. Antara juri yang dijemput BSLN ialah En Chong Lai Tong, En. Ismail Mustam, En. Zulkifli Yusoff, En. Ahmad Fuad Osman dan En. Suhaimi Fadzir.
PERTANDINGAN CATAN MURALIS KONTEMPORARI 1MALAYSIA
Mural secara asasnya adalah merujuk kepada konsep pelaksanaan 'Public Art'. Kebiasaanya hasilnya sesuatu projek 'Public Art' adalah aktiviti yang diadakan di ruang awam, melibatkan interaksi orang ramai dan penghasilan karya seni yang kadang kala dapat direka cipta bersama, boleh dihasilkan secara gotong royong dan dinikmati oleh masyarakat secara terus.
Pertandingan ini terbuka kepada wargangara Malaysia tidak mengira umur dan latar belakang. Tema adalah berkaitan dengan wawasan 1Malaysia yang merangkumi perlakuan, sikap, tuturkata dan jati diri serta berkaitan dengan perkara-perkara yang murni dan positif yang dapat dijadikan teladan baik dan ikutan individu lain dan hendaklah mengandungi semua lapan nilai 1Malaysia iaitu Budaya Kecemerlangan, Ketabahan, Rendah Hati, Penerimaan, Kesetiaan, Meritokrasi, Intergriti dan Pendidikan.
Sejajar dengan hasrat YB Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan untuk menjadikan luisan catan bersaiz besar yang mudah alih sebagai tarikan sentral masyrakat khususnya golongan muda dan peminat seni bagi menghayati konsep 1Malaysia wawasan YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia ke 6.

No comments:

Post a Comment