Tuesday, March 31, 2009

PROSES PENYIMPANAN KOLEKSI ARKIVAL

Koleksi Arkival sangat penting dalam memelihara serta merakamkan visual dan sejarah. Oleh keperntingan itu, ia mesti di pelihara dan di pulihara jika visual dan makna koleksi arkival tersebut mempunyai nilai - nilai sejarah dan nasional.

Koleksi arkival merangkumi buku - buku lakaran, nota - nota penting, tulisan tangan, keratan akhbar, keratan manuskrip, slide filem, negatif filem, video tape, compact disk, disket dan fotografi. Kepelbagaian saiz dan material memaksa kepelbagaian cara dan gaya penyimpanannya.

Beberapa proses kerjadikenalpasti dapat memastikan pelaksanaan penyimpanan yang selamat untuk jangka hayat koleksi arkival depat di semadikan,


Mengenalpasti slide filem dan simpankan ke dalam file slide.

Keratan akhbar dan foto disimpan dalam envelope daripada plastik mylar


Penyimpanan Compact Disk ke dalam rak kabinet kering dengan kelengkapan kawalan suhu.

Kawalan suhu pada rak kabinet kering.

Antara proses yang dijalankan;

1) Mengklasifikasikan bahan dan kategori bahan tersebut.

2) Analisis metod penyimpanan yang sesuai, bahan dan praktiskan.

3) Merekod, inventori koleksi arkival, dan mendokumentasikan bahan secara digital.

4) Lokasi penyimpanan dengan kawalan suhu dan cahaya.

Semuga koleksi arkival yang disimpan dengan cara penyimpanan yang sistematik dan memudahkan kerja - kerja kuratorial dan penyelidikan. teruskan menjaga khazanah negara!

No comments:

Post a Comment